Eldstad, installation - ansökan

Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. "Väsentlig ändring" är åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller någon annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Tänk på att det även kan krävas bygglov eller anmälan för att uppföra en vedbod eller ett vedupplag, eller om rökkanalen förändrar fasaden på byggnaden.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60, servicetelefon