Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

Misstankar om att barn och ungdomar far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss på socialtjänsten för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning. Det räcker att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan. Dina misstankar behöver alltså inte vara bekräftade. Det är socialtjänstens uppgift att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet och vårdnadshavarna eventuellt behöver.

Yrkesverksam:

Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla sin oro till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller personal exempelvis i skola/förskola, på fritids, inom sjukvården och hos polisen. En sådan anmälan (anmälare) kan inte vara anonym, kom ihåg anteckna dina kontaktuppgifter i anmälan så vi kan nå dig. Anmälningsskyldigheten regleras i Socialtjänstlagen.

Privatperson:

Som privatperson är det frivilligt att anmäla och du kan vara anonym.
 

Hur gör jag en anmälan?

En orosanmälan görs i möjligaste mån skriftligen via detta formulär. Det är också möjligt att göra en muntlig orosanmälan (se nedan). Vid brådskande ärenden kan du först kontakta oss per telefon för att sedan komplettera med en skriftlig anmälan. Du når mottagningen för barn och unga, via receptionen på telefonnummer 0550 – 88 400 (mån-tors 08:00-16:30 och fre 08.00-16.00). 

 

Socialtjänsten i Kristinehamns kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid, mån-tors 08:00-16:30 och fre 08.00-16.00.

 

Om du gör en anmälan efter vår arbetstid kommer vi inte att se din orosanmälan förrän nästkommande arbetsdag. Utanför vår kontorstid, om ärendet inte kan vänta, kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 054-540 50 54 eller 054-540 54 14. Vid livshotande situation ring 112. Vid livshotande situation ring 112. Vid livshotande situation ring 112.Vid livshotande situation ring alltid 112.

Konsultation/rådgivning eller muntlig orosanmälan

Du når mottagningen för barn och unga, via receptionen på telefonnummer 0550 – 88 400 (mån-tors 08:00-16:30 och fre 08.00-16.00). Om du vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet.


Vad händer efter anmälan?

Du kan med fördel informera vårdnadshavarna om din oro och att den överlämnats till socialtjänsten, såvida det inte gäller misstankar om våldsutsatthet (fysiskt, psykiskt eller sexuellt) eller andra brott mot barn. Gällande orosanmälningar för barn och ungdomar tar vi kontakt med vårdnadshavare för bedömning och fattar sedan beslut om att inleda utredning eller inte. Som yrkesverksam har du möjlighet att få information om utredning inleds eller ej, meddela oss i så fall att du önskar denna återkoppling.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa