Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

Anmälningsskyldigheten kring barn och ungdomar regleras i Socialtjänstlagen och den ser annorlunda ut för allmänheten och för de som i sitt yrke arbetar med barn och unga.

 

Att anmäla oro för ett barn regleras i socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14. Läser mer om lagen här

Läs mer om vad du kan göra om du misstänker att ett barn far illa på socialstyrelsens hemsida.

 

Vi är bemannade vardagar mån-tors kl 8.00-16.30 och fredagar kl 8.00-16.00. Är ditt ärende akut och kan inte invänta våra bemannade tider? Kontakta i så fall socialjouren på telefonnummer 054-540 50 54 eller 054-540 54 14.

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta socialnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Vill du vara identifierad eller anonym?

 

Klicka på Logga in och starta e-tjänsten om du vill vara identifierad. Klicka på Gå vidare utan inloggning om du vill vara anonym. 

Tänk på att du som arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och unga är skyldig enligt lag att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. Du som är skyldig enligt att anmäla kan alltså inte vara anonym. Några exempel på yrkesverksamma med anmälningsplikt:

  • Skolomsorgen
  • Socialtjänsten
  • Hälso- och sjukvård
  • Polis och kriminalvård

Privatpersoner kan vara anonyma. Några exempel:

  • Granne
  • Barnets kompis och dess föräldrar
  • Släkting

OBS! Anonymitet försvårar hanteringen av orosanmälan.

Om du väljer att vara anonym är det svårare för oss att ställa eventuella följdfrågor som kan underlätta hanteringen av orosanmälan.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa