Ansökan eller uppsägning av modersmålsundervisning (Grundskola)

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan eller uppsägning av modersmålsundervisning

Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Undervisningen är frivillig och ligger utanför ordinarie skoltid.

Kraven för att få läsa modersmål är att:

  • minst en av vårdnadshavarna har annat språk än svenska
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket
  • skolan har tillgång till lärare med rätt kompetens.

Adoptivbarn kan få modersmålsundervisning om så önskas. Man behöver inte prata språket hemma, men grundläggande kunskaper krävs.

För barn och elever inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch och finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning ska erbjudas för dessa även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och även om det bara finns en elev anmäld.

 

Modersmålsundervisningen ligger utanför skoltid och det kan ordnas på annan skola än den vanliga. Att läsa modersmål är frivilligt men har Du anmälts är det obligatorisk närvaro på lektionerna. Du behöver inte lämna ansökan varje år, utan den gäller tillsvidare. Om du vill sluta att läsa modersmål ska Dina föräldrar  säga upp undervisningen via den här e-tjänsten. Om du uteblir flera gånger i sträck utan giltig frånvaroorsak kan vi avsluta din plats. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa