Uttag från spärrat konto - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här ansöker du som är god man, förvaltare eller förmyndare om Östra Värmlands överförmyndarnämnds samtycke till uttag från din huvudmans eller barns konto som är försett med så kallad överförmyndarspärr.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa