Trygghetstips - lämna in

Om du har tips på otrygga platser som du vill göra tryggare kan du beskriva dina synpunkter via kommunens tjänst för synpunktshantering. Klicka på knappen Lämna in trygghetstips för att skicka in ditt tips. Du kan även märka ut platser du upplever som otrygga i tjänstens karta. Kanske har du redan en idé kring vad som skulle kunna göra platsen tryggare? Beskriv gärna din idé i så fall. 

 

Om du känner otrygghet på grund av trasig belysning eller något annat i stadsmiljön som inte fungerar kan du anmäla felet via kommunens tjänst för felanmälan

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.