Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Om du har ett rörelsehinder och bor i Kristinehamn kan du ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. Du måste vara folkbokförd i kommunen.

Fullständiga villkor för ett parkeringstillstånd finns att läsa här:

https://www.kristinehamn.se/trafik-och-miljo/gator-och-trafik/parkering/parkeringstillstand-rorelsehinder/

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65 (telefontid 9.30-11.30)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa