Lotteritillstånd - ansökan och redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka  om lotteritillstånd.

Tillståndet gäller i 5 år och kostar 400 kronor.

På kristinehamn.se kan du läsa mer om när ett tillstånd behövs, vem som får anordna ett lotteri och regler för godkända lotter med mera. Till ansökan ska också verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår och stadgar bifogas.


Redovisning av lotterier
En gång om året, eller när lotteriet är slut, ska lotteriet redovisas. Det gör du genom att fylla i blanketten Lotteriredovisning och skicka in den till tekniska förvaltningen som har postadressen:

Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen, 681 84 Kristinehamn

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65

Personuppgiftsansvarig

tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa