Flytt av fordon, privat mark - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning

Flyttkostnaden (750 kr/fordon) debiteras beställaren/markägaren.

För mer information se:
https://www.kristinehamn.se/trafik-och-samhallsplanering/gator-och-trafik/flytt-av-fordon-och-fordonsvrak/

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65 (telefontid 9.30-11.30)

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa