Flytt av fordon, privat mark - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning

Flyttkostnaden är 750 kr plus moms/fordon och debiteras beställaren/markägaren. För flytt av husvagn blir priset 2500 kr plus moms. 

 

För mer information se:
https://www.kristinehamn.se/trafik-och-miljo/gator-och-trafik/flytt-av-fordon-och-fordonsvrak/

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65 (telefontid 9.30-11.30)

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa