Bidrag till sociala föreningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Föreningens verksamhet ska vara ett komplement till socialnämndens ansvarsområde.

 

Föreningen söker årsstödet för olika omkostnader som finns i verksamheten. Det kan handla om lokalkostnader eller andra kostnader som föreningen behöver för att kunna driva verksamheten. Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på telefonnummer 0550-88 000.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Carin Övringe
carin.ovringe@kristinehamn.se
0550-885 79

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa