Passagens pensionärsservice - beställning av tjänster

Är du pensionär och bor i Kristinehamns kommun? Då har du möjlighet att nyttja Passagens pensionärsservice. Syftet är att underlätta vardagen för dig som är äldre och bor kvar i det egna hemmet. 

Vad kan jag få hjälp med från Passagens pensionärsservice?

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Gräsklippning (fast pris beroende på gräsmattans storlek)
  • Lövkrattning
  • Snöskottning & sandning (fast pris)
  • Bära ved & pellets
  • Köra skräp till Strandmossen (en extra avgift kan tillkomma)

Fast timpris och framkörningsavgift gäller. Vi kan även behöva ta ut andra avgifter som exempelvis för materialåtgång eller bortforsling till tippen.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa