Passagens pensionärsservice - beställning av tjänster

Är du pensionär och bor i Kristinehamns kommun? Då har du möjlighet att nyttja Passagens pensionärsservice. Syftet är att underlätta vardagen för dig som är äldre och bor kvar i det egna hemmet. Deltagare som utför tjänster inom pensionärsservice gör detta i arbetsträningssyfte. I och med detta kan vi inte garantera att tjänsten du beställer utförs exakt på den tid som beställs. Om ändringar sker blir du kontaktad.

Vad kan jag få hjälp med från Passagens pensionärsservice?

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Gräsklippning (fast pris beroende på gräsmattans storlek)
  • Lövkrattning
  • Snöskottning & sandning (fast pris)
  • Bära ved & pellets
  • Köra skräp till Strandmossen (en extra avgift kan tillkomma)

Normalt timpris för tjänster genom Passagens pensionärsservice är 315 kr/h plus moms, plus 60 kronor i framkörningsavgift. Avvikelser kan förekomma.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa