Barns vårdnad, boende och umgänge - ansökan om avtal

Den här tjänsten kräver inloggning

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta ett juridiskt bindande avtal.

 

Det är endast vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som kan initiera ansökan. Båda vårdnadshavarna/föräldrarna behöver ha tillgång till e-legitimation för att signera och slutföra ansökan. Det är först när båda vårdnadshavare/föräldrar har signerat som ansökan kommer skickas vidare till handläggare på familjerätten. När ansökan har kommit in kallas ni till ett besök på familjerätten. Det är familjerätten som upprättar och godkänner avtalet. Efter inskickad ansökan kommer en handläggare att ta kontakt med er inom två veckor.

 

Ni som söker kan följa ert ärende på Mina sidor

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa