Saneringsintyg för avlämnad cistern

En kasserad cistern som lämnas till Strandmossens återvinningscentral ska vara rengjord från olje- och kemikalierester.

Om saneringen måste utföras av oss debiteras avfallslämnaren saneringskostnaden.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Strandmossens kundmottagare
strandmossen@kristinehamn.se
0550-839 88

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se