Tilläggsbelopp för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här ansöker du som rektor för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunal eller fristående regi om tilläggsbelopp för barn med särskilda behov.

 

Tilläggsbeloppets storlek bedöms med utgångspunkt i barnets behov, inte verksamhetens organisation och lokaler. Tilläggsbelopp beviljas inte för normal anpassning som ska rymmas inom grundbeloppet.

 

I grundbeloppet ingår kostnadsersättning för:

  • Förskollärare
  • Barnskötare
  • Fritidspedagog
  • Lokaler
  • Pedagogisk utrustning och materiel
  • Måltider
  • Mervärdesskatt (gäller fristående verksamhet) 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För verksamhet i Kristinehamns kommuns regi - Logga in som anställd
  • För annan huvudman - Logga in som medborgare med e-legitimation