Uppdragstagare Familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj - samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning

Från och med nu kommer vi att årligen inhämta registerutdrag på er som har uppdrag som familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj åt Kristinehamns kommun. För att kunna göra det behöver vi ert samtycke. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa