Överförmyndarnämnden - yttrande

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som god man/förvaltare lämna yttrande över klagomål eller något annat som rör ditt uppdrag.

Här kan du som anhörig lämna yttrande inför anordnande av godmanskap/förvaltarskap, byte av ställföreträdare, försäljning eller köp av fastighet och liknande.

Innan du startar tjänsten behöver du säkerställa att du har aktnummer och diarienummer, på den begäran om yttrande som du fått av Överförmyndarnämnden, framför dig. Du hittar dessa längst upp till höger i brevmallen.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa