Torgplats - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka om att hyra fast eller tillfällig torgplats. Du måste ha fått din ansökan godkänd för att få bedriva torghandel.

Torghandel pågår på Södra torget i Kristinehamn onsdagar och fredagar 08.00-18.00 samt lördagar och dag före helgdag 08.00-14.00.

  

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Avgifter

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för att du använder den offentliga platsen, enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat:

  • Fast torgplats fyra gånger sex meter: 1500 kronor per år (vill du ha större plats får du hyra fler platser).
  • Tillfällig torgplats fyra gånger sex meter: 150 kronor per dag (maxbelopp 1500 kr = 10 gånger, efter det räknas det som årsplats).
  • Elström vid torghandel: 350 kronor per år och 35 kronor per dag.

Kommunens tillståndskort ska tillsammans med en skylt innehållande försäljarens namn, adress och telefonnummer vara uppsatta väl synligt vid försäljningsstället.

Läs mer om hur torghandeln fungerar i Torghandelsstadgarna.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund - trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65 (telefontid 9.30-11.30)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa