Kontrollplan

För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet som krävs i dessa ärenden. Större projekt kan vara till exempel nybyggnad av en villa, eller att bygga till en våning. 

 

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. I kontrollplanen framgår det vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras med och på vilket sätt resultat ska redovisas. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Läs mer på Boverkets hemsida

Boverkets checklista för upprättande av kontrollplan

 

 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60, servicetelefon

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se