Kontrollplan

För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet som krävs i dessa ärenden. Större projekt kan vara till exempel nybyggnad av en villa, eller att bygga till en våning. 

Kontrollplanen ska redogöra vilka kontroller som kommer att utföras, vem som kommer att kontrollera och hur kontrollen kommer att genomföras samt mot vilket underlag kontrollen kontrolleras mot.

 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60, servicetelefon

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se