Fullgörande av skolplikt på annat sätt med bibehållen elevpeng - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt med bibehållen elevpeng. För att kunna skicka in ansökan via e-tjänsten krävs att samtliga vårdnadshavare för barnet har e-legitimation. 

 

Läs mer information om Kristinehamns kommuns regler för utlandsvistelse och skolplikt här

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Överklaga beslut

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan överklagas med förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Karlstad

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa