Lovaktiviteter - anmälan av aktivitet till Lovprogrammet

Den här tjänsten kräver inloggning

Här anmäler du lovaktiviteter som ska arrangeras i Kristinehamns kommun. Du som representerar en förening eller organisation väljer alternativet logga in som medborgare. Om du anmäler en aktivitet som arrangeras av en kommunal verksamhet väljer du alternativet logga in som anställd.
 

Anmäl din aktivitet senast 4 veckor inför varje skollov. Lovaktiviteterna kommer att publiceras i ett lovprogram på kristinehamn.se och på skolans informationskanal.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Linn Lundtoft
linn.lundtoft@kristinehamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa