Gymnasiebiljett för resor - Ansökan och övriga ärenden

Den här tjänsten kräver inloggning

Här ansöker du om digitalt eller fysiskt busskort för reguljära resor med Värmlandtrafik. Om busskort redan är beviljat kan du också kontakta oss om du upplever problem eller har andra funderingar kring användningen. Ansökan och övriga ärenden kan skickas in av vårdnadshavare eller av myndig elev.

Ansökan om gymnasiebiljett beviljas gymnasieelever som är folkbokförda i Kristinehamns kommun, som studerar på annat ort i länet alternativt bor mer än 6 km från skola i Kristinehamns kommun.

Läs mer hur det digitala busskortet fungerar och vilka regler som gäller på https://kristinehamn.se/gymnasiebiljett

För att skicka in ansökan digitalt krävs e-legitimation.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa