God man eller förvaltare - avsluta uppdrag (entledigande)

Den här tjänsten kräver inloggning

Vill du sluta som god man eller förvaltare så anmäler du det här.  Ställföreträdare har rätt att på begäran bli entledigad från uppdraget. Ska ställföreträdarskapet fortsätta är du skyldig att fortsätta ditt uppdrag till dess en ny person har utsetts.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa