Avfallsabonnemang och kärlstorlek - ansökan om start eller byte

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du anmäla start av nytt avfallsabonnemang, ändring av kärlstorlek eller ansöka om gemensamt avfallsabonnemang.

Ska du flytta från en fastighet anmäler du det via Vatten- och avfallsabonnemang - anmälan om ägarbyte av fastighet

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Frågor om e-tjänsten

Avdelningen Vatten & Avfall
vattenavfall@kristinehamn.se
0550-880 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa