Enskilt avlopp - entreprenörsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning

Dokumentation över avloppsanläggningens utförande i form av entreprenörsrapport och fotografier ska skickas in till miljö- och byggnadsnämnden inom en månad efter färdigställandet.

 

Du kan läsa mer information om ansökningsprocessen och dess avgifter på tillståndsguiden.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa