Övriga bidrag till föreningar - ansökan

Övriga föreningar som bedriver verksamhet kan söka bidrag som inte ryms inom någon av de övriga föreningstyperna.
Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Stödet baseras också på antalet medlemmar i föreningen samt storleken på föreningens verksamhet.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.