Avfallsregistret - rapportering

Information om rapportering till avfallsregistret

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. 

Avfallsförordningen (2020:614)

Detta innebär att våra kunder måste ha kompletta handlingar för att vi ska ta emot leveransen. 

De uppgifter som vi behöver till vår rapportering är: 

  • Vem som senast hanterade eller producerade avfallet på annat sätt än att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades
  • Organisations-, eller VAT-nummer
  • Verksamhetsutövarens namn (Producent och/eller Transportör)
  • Kontaktperson, namn, e-post, telefonnr
  • Eventuellt referensnummer på transporten
  • Eventuellt avfalls-ID
  • Plats där avfallet senast hanterades, geografisk position, adress eller Koordinater enligt SWEREF

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.