Farligt avfall - transportdokument

Information om transportdokument

Enligt 6 kap 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska en transport av farligt avfall inom Sverige åtföljas av ett transportdokument. Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) preciserar vilka uppgifter ett transportdokument ska innehålla.

 

Skyldigheten att upprätta transportdokument gäller både vid yrkesmässig transport och vid transport av en verksamhets eget farliga avfall. Skyldigheten omfattar alltså även verksamhetens interna transporter. Den verksamhet som ska transportera ett farligt avfall (transportören) och den verksamhet som lämnar ifrån sig avfallet (lämnaren) har ett gemensamt ansvar för att ett transportdokument upprättas och att uppgifterna i transportdokumentet stämmer. Vid transport av avfall som lämnats av hushåll eller vid transport av avfall som uppkommit i den egna verksamheten saknas i regel lämnare. Den verksamhet som ska transportera avfallet är då ensamt ansvarig för att upprätta transportdokumentet.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.