Grundskola, skolskjuts - ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning

Elever i förskoleklass och grundskola som bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilket avstånd som gäller beror på vilken klass eleven går i. Däremot ingår inte resor till och från fritidshem och förskola.

Här finns mer information om våra regler för skolskjuts: Regler skolskjuts

Skolskjuts ingår i vår ordinarie planering inför läsårsstarten och löpande under läsåret. Vårdnadshavare behöver ansöka om skolskjuts på grund av lång skolväg läsårsvis. 

Ansökan för läsåret 24/25 ska vara inlämnad senast 10 maj 2024.

Vid växelvist boende eller särskilda skäl (trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet)  använd denna e-tjänst:
Grundskola, skolskjuts - ansökan vid särskilda skäl

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Anna Hedlund
anna.hedlund@kristinehamn.se
0550-88263

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa