Schaktmassor - mottagningsdokument Strandmossen

Den här tjänsten kräver inloggning

På Strandmossens anläggning tar vi bara emot massor för återanvändning för anläggningsändamål. Det innebär att vi bara kan ta emot sådana massor som vi har användning för, och som klarar de krav som ställs vad gäller föroreningsinnehåll. Anläggningen har även ett miljötillstånd med villkor gällande mängden massor som får förvaras inom området samtidigt. Detta innebär att även om massorna klarar kraven vad gäller föroreningsinnehåll kan vi behöva säga nej till avlämnande på grund av att behovet saknas eller att den tillståndsgivna volymen är nådd. Kontakta oss gärna innan provtagning.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa