Grundskola, skolskjuts - ansökan vid särskilda skäl

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du med särskilda skäl ansöka om skolskjuts för ditt/dina barn. Med särskilda skäl avses t.ex. växelvis boende. 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Anna Hedlund
anna.hedlund@kristinehamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa