Grundskola, skolskjuts - ansökan vid särskilda skäl

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du med särskilda skäl ansöka om skolskjuts för ditt/dina barn. Med särskilda skäl avses t.ex. växelvis boende. 


Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Anna Hedlund
anna.hedlund@kristinehamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa