Orosanmälan för äldre

Känner du oro för att en äldre person, granne, god vän eller annan närstående kan du anmäla det till biståndsenheten. Oron kan exempelvis handla om att din närstående inte får i sig tillräckligt med mat eller att han eller hon på annat sätt utsätter sig för risker i vardagen. Det kan handla om att den närstående börjar bli glömsk eller nedstämd, men själv inte klarar av att be om hjälp.

Hur anmäler jag?

För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för den äldres situation. Om du är osäker kan du först anonymt be om råd utan att berätta vem det gäller. Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men det kan vara värdefullt för utredningen om du uppger dina kontaktuppgifter till exempel om ytterligare uppgifter behövs.

 

Vad händer efter anmälan?

Vid en anmälan är det biståndshandläggare vid kommunens biståndsenhet som arbetar med att utreda situationen. Biståndshandläggaren tar inledningsvis alltid kontakt med den person som orosanmälan gäller. Den äldre kan själv välja om den vill ta emot stöd och hjälp eller inte. All personal arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en eventuell utredning. Det innebär att du som gjort orosanmälan har inte rätt att veta vad din orosanmälan lett till.

 

Har du frågor?

Vid frågor, kontakta på biståndsenheten för rådgivning, mottagningstelefon 0550-88 604 måndag - fredag 8.30-11.30.  

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Om identifiering görs krävs e-legitimation

Fråga om inloggning

Vill du vara identifierad eller anonym?

Klicka på Logga in och starta e-tjänsten om du vill vara identifierad. Klicka på Gå vidare utan inloggning om du vill vara anonym. 

 

OBS! Anonymitet försvårar hanteringen av orosanmälan.

Om du väljer att vara anonym är det svårare för oss att ställa eventuella följdfrågor som kan underlätta hanteringen av orosanmälan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa