Orosanmälan för äldre

Om du känner en äldre person – till exempel en granne, släkting, förälder, eller god vän – som du misstänker eller vet far illa på något vis kan du kontakta biståndsenheten för rådgivning eller för att göra en anmälan. Det kan handla om att personen lever i en olämplig miljö, utsätter sig själv eller andra för risker eller har svårt att få vardagen att fungera till följd av glömska/demenssjukdom, psykisk ohälsa eller kanske nedstämdhet. Det kan också handla om missbruk eller att personen blir utsatt för försummelse och/eller psykiskt eller fysiskt våld.


När du gör en anmälan om oro till biståndsenheten kan du välja att vara anonym eller uppge ditt namn och relation till personen du gör en anmälan om. Biståndshandläggaren tar i sin tur kontakt med den enskilde för att informera om inkommen anmälan.


Några viktiga saker att veta:

  • Biståndshandläggare arbetar med frivilliga insatser, alltså behöver den enskilde samtycka till hjälp och stöd
  • Om du uppger ditt namn och relation till den enskilde får inte biståndshandläggaren undanhålla denna information från den enskilde, enligt lag
  • Vid en anmälan tar biståndshandläggare emot information från dig, men kan i sin tur inte lämna ut information såvida inte den enskilde samtycker till det
     

Kontaktuppgifter till biståndsenheten:

I första hand, telefonnummer: 0550-88428 

Alternativt telefonnummer: 0550-88427

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Om identifiering görs krävs e-legitimation

Fråga om inloggning

Vill du vara identifierad eller anonym?

Klicka på Logga in och starta e-tjänsten om du vill vara identifierad. Klicka på Gå vidare utan inloggning om du vill vara anonym. 

 

OBS! Anonymitet försvårar hanteringen av orosanmälan.

Om du väljer att vara anonym är det svårare för oss att ställa eventuella följdfrågor som kan underlätta hanteringen av orosanmälan.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa