Återställningsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ägare till bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning som har utförts i eller i anslutning till hyreslägenheter, småhus som hyrs ut, eller i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. 


Återställningsbidrag lämnas bland annat under förutsättning att anpassningsåtgärden inte längre kan nyttjas för sitt ändamål, är till nackdel för andra boende samt avser åtgärder som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa