Miljöfarlig verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här anmäler du om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. I anmälan om miljöfarlig verksamhet kommer du behöva skicka med vissa bilagor som kompletterande uppgifter. Följande bilagor kan komma att efterfrågas i e-tjänsten:

  • Situationsplan över verksamheten
  • Situationsplan eller karta över området
  • Bullermätningar
  • Säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemikalier
  • Kemikalieförteckning
  • Analysprotokoll på avloppsvatten
  • Egenkontrollprogram
  • Dokumentation om kända/misstänkta föroreningar
  • Dokumentation om inventering/provtagning
  • Dokumentation om sanering

Anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Saknar du vissa uppgifter nu?
Om du saknar vissa uppgifter kan du spara anmälan och fortsätta med den vid ett senare tillfälle. Till exempel om du påbörjat anmälan och vill bifoga dokument eller bilder men inte har tillgång till filerna just nu. Då kan du spara anmälan och ladda upp filerna vid ett annat tillfälle. Du hittar din sparade anmälan på Mina sidor här på Självservice och kan fortsätta fylla i anmälan där du slutade senast.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa