Miljöfarlig verksamhet - anmälan

När du anmäler farlig verksamhet enligt miljöbalken ska nedan bilagor skickas med:

  • Situationsplan, karta eller liknande
  • Ritning över verksamheten
  • Kemikalieförteckning
  • VA-ritning (vatten- och avloppsritning)
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Bullermätning
  • Kontrollprogram eller liknande

Anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämnden dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se