Uppehåll i sophämtning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen. Fritidshus som inte används under tolv månader kan få uppehåll i soptömning. Vi kan också göra uppehåll i slamtömning om ingen bor i hushållet under tolv månader eller mer.

Uppehåll kan sökas för maximalt tre år i taget.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se
0550-880 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa