Uppehåll i sophämtning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen. Fritidshus som inte används under tolv månader kan få uppehåll i soptömning. Vi kan också göra uppehåll i slamtömning om ingen bor i hushållet under tolv månader eller mer.

Uppehåll kan sökas för maximalt tre år i taget.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se
0550-880 00 vxl

Personuppgiftsansvarig

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa