Överförmyndarnämndens samtycke - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke till:

  • Placering av tillgångar
  • Köp av fastighet eller bostadsrätt
  • Försäljningar av fastighet eller bostadsrätt
  • Nyttjande av fast egendom
  • Lån eller pantsättning
  • Drivande av rörelse
  • Bodelning eller arvskifte
  • Annan åtgärd

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa