Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Bestämmelserna om strandskydd regleras i miljöbalken. Avståndet för strandskyddet är generellt 100 meter från strandlinjen både inåt land och ut i vattenområdet, men kan vara utökat upp till 300 meter. 


Strandskyddet har två syften, dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.


Om du vill veta vilka områden som är strandskyddade så är du välkommen att kontakta byggavdelningen. 

 

Ansökan
Att bygga är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd liksom att gräva, schakta och utföra andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur. Du kan då här ansöka om dispens. Om fastigheten ligger inom ett statligt skyddat området (natura 2000 område, landskapsbildsskydd, statligt naturreservat) ska du ansöka hos länsstyrelsen istället, lansstyrelsen.se.


För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl. Även bygglovsbefriade byggnader (till exempel friggebodar) kan kräva strandskyddsdispens.

 

För närvarande kan vi enbart ta emot PDF som bifogade filer.

 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter


Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa