Byggnation, rivning, installation, strandskyddsdispens - ansökan

Vill du bygga om, till eller göra någon större förändring i eller vid ditt hus? Beroende på vad du har tänkt göra kan du ibland behöva ansöka om bygglov, och ibland behöver du göra en anmälan. Ansökan om bygglov och anmälan handlar inte bara om vad du bygger, utan kan också handla om att ändra användningen av en byggnad, ändra fasaden på något sätt, installera eldstad eller nytt ventilationssystem. Du behöver också söka bygglov om du till exempel vill sätta upp en skylt, sätta upp en mur eller ett plank eller till exempel glasa in din balkong eller altan.  Kontakta byggavdelningen om du behöver hjälp. 

Tänk på 

  • Vill du bygga nära vatten, finns särskilda bestämmelser kring strandskydd.
  • Om du vill pröva om exempelvis en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på, behöver du först söka ett förhandsbesked.
  • Vill du riva eller flytta en byggnad hittar du mer information på våra sidor om rivningslov och rivningsanmälan. 
  • Behöver du höja eller sänka marknivån, plantera eller fälla träd, så kan du behöva ansöka om marklov

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen, servicetelefon och mail
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se