Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Välj kategori 
     
     

  Barnomsorg och utbildning (39)

  Bygga, bo och leva (44)

  Kommun och politik (21)

  • Allmän handling - beställning

   Här kan du beställa allmänna handlingar från kommunarkivet. 

   Här kan du beställa allmänna handlingar från kommunarkivet. 

  • Användning av bild, ljud och film - samtycke

   Med denna tjänst kan du samtycka till att bilder, film och ljudupptagning av dig eller ditt barn får användas för publicering i Kristinehamns kommuns kanaler. 

   Med denna tjänst kan du samtycka till att bilder, film och ljudupptagning av dig eller ditt barn får användas för publicering i Kristinehamns kommuns kanaler. 

  • Autogiro - ansökan

   Det ska vara enkelt att betala. Därför ger vi dig möjligheten att betala flera av våra tjänster med autogiro.

   Det ska vara enkelt att betala. Därför ger vi dig möjligheten att betala flera av våra tjänster med autogiro.

  • Bildarkivet - sök bilder

   Se bilder från Kristinehamns kommun från 1700-talet fram till idag. 

   Se bilder från Kristinehamns kommun från 1700-talet fram till idag. 

  • Bristande tillgänglighet - anmälan

   Anmälan för bristande tillgänglighet

   Anmälan för bristande tillgänglighet

  • Felanmälan

   Här kan du anmäla fel i kommunens utemiljö och se vilka felanmälningar som har kommit in. 

   Här kan du anmäla fel i kommunens utemiljö och se vilka felanmälningar som har kommit in. 

  • Förtroendeuppdrag - nyanmälan eller avsägelse

   Här kan du anmäla din kandidatur för förtroendeuppdrag eller avsäga dig ditt pågående förtroendeuppdrag. 

   Här kan du anmäla din kandidatur för förtroendeuppdrag eller avsäga dig ditt pågående förtroendeuppdrag. 

  • Kommunens anslagstavla

   Här hittar du information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

   Här hittar du information inför fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och andra kungörelser.

  • Kristinehamnsförslaget

   Här kan du lämna förslag som hanteras politiskt i kommunen samt se och rösta på inkomna förslag. 

   Här kan du lämna förslag som hanteras politiskt i kommunen samt se och rösta på inkomna förslag. 

  • Kristinehamnskartan

   Digital karta över Kristinehamns kommun

   Digital karta över Kristinehamns kommun

  • Kristinehamnskartan - önskemål om innehåll

   Här är det möjligt att lämna in önskemål om innehållet i Kristinehamns kommuns karta. 

   Här är det möjligt att lämna in önskemål om innehållet i Kristinehamns kommuns karta. 

  • Morgondagens Totalförsvar - anmälan till konferensens nyhetsbrev

   Här anmäler du dig till konferensen Morgondagens Totalförsvars nyhetsbrev 

   Här anmäler du dig till konferensen Morgondagens Totalförsvars nyhetsbrev 

  • Registerutdrag - begäran

   Med den här tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Kristinehamns kommun och dess bolag.

   Med den här tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Kristinehamns kommun och dess bolag.

  • Reseersättning till förtroendevald - begäran

   Här kan du som förtroendevald begära ersättning för dina resor. 

   Här kan du som förtroendevald begära ersättning för dina resor. 

  • Synpunkter och klagomål

   Här kan du se och lämna synpunkter och klagomål till kommunen.

   Här kan du se och lämna synpunkter och klagomål till kommunen.

  • Trygghetstips - lämna in

   Lämna tips på vad som kan öka tryggheten i Kristinehamns kommun. 

   Lämna tips på vad som kan öka tryggheten i Kristinehamns kommun. 

  • Utbildning lösenordshantering & Microsoft 365 - anmälan

   Här anmäler du dig till ett utbildningstillfälle om hur du påverkas av införandet av lösenordshantering och Microsoft 365. 

   Här anmäler du dig till ett utbildningstillfälle om hur du påverkas av införandet av lösenordshantering och Microsoft 365. 

  Kultur och fritid (20)

  Näringsliv och arbete (27)

  • Avfallsregistret - rapportering

   Rapportering till avfallsregistret. 

   Rapportering till avfallsregistret. 

  • Erbjuda prao - intresseanmälan

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

  • Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse - redovisning

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

  • Försäljning av e-cigaretter - egenkontroll och redovisning

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

  • Försäljning av folköl och e-cigaretter - anmälan

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

  • Intyg eller uppgifter om årsinkomst - beställning (för f.d. anställd)

   Här kan du beställa tjänstgöringsintyg, intyg om förlorad arbetsinkomst, arbetsgivarintyg eller uppgifter om årsinkomst.

   Här kan du beställa tjänstgöringsintyg, intyg om förlorad arbetsinkomst, arbetsgivarintyg eller uppgifter om årsinkomst.

  • Jordbruksverksamhet - anmälan

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

  • Kemisk bekämpning - anmälan

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

  • Kemisk bekämpning - ansökan

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

  • Kranmärka din verksamhet - ansökan

   Ansökan om att kravmärka din verksamhet. 

   Ansökan om att kravmärka din verksamhet. 

  • Kristinehamns Näringslivsråd företagsgala 2021

   Anmälan för företagsgalan

   Anmälan för företagsgalan

  • Köldmedier - anmälan om nyinstallation eller ändring

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

  • Köldmedier - årsrapport och skrotningsintyg

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

  • Livsmedelsanläggning, registrering - anmälan

   Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Anmäl och registrera ditt livsmedelsföretag här.

   Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Anmäl och registrera ditt livsmedelsföretag här.

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

  • Nyinstallation av fettavskiljare - anmälan

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

  • Serveringsansvariga personer - anmälan

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

  • Serveringstillstånd - ansökan

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

  • Skol- och förskoleverksamhet - anmälan

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

  • Spridning av gödsel, dispens - ansökan

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  Stöd och omsorg (48)

  • Barns vårdnad, boende och umgänge - ansökan om avtal

   Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta avtal.

   Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta avtal.

  • Behov av god man eller förvaltare - anmälan

   Här anmäler du som chef eller personal inom vård och omsorg behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

   Här anmäler du som chef eller personal inom vård och omsorg behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

  • Bidrag till pensionärsföreningar - ansökan

   Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer. Du hittar ansökan här.

   Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer. Du hittar ansökan här.

  • Bidrag till sociala föreningar - ansökan

   Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Du hittar ansökan här.

   Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Du hittar ansökan här.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

   Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

  • Budget- och skuldrådgivning - boka tid för nybesök

   Med hjälp av denna tjänst kan du boka tid för budget- och skuldrådgivning.

   Med hjälp av denna tjänst kan du boka tid för budget- och skuldrådgivning.

  • Dagverksamhet - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om dagverksamhet.

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om dagverksamhet.

  • Dödsboanmälan - ansökan och kontaktförfrågan

   I denna e-tjänst kan du skicka in en kontaktförfrågan som innebär att du som dödsbodelägare/anhörig kan få prövat om kommunen kan göra dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

   I denna e-tjänst kan du skicka in en kontaktförfrågan som innebär att du som dödsbodelägare/anhörig kan få prövat om kommunen kan göra dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

  • Ensamkommande barn - god mans redogörelse för arvode

   Här redogör du som god man för ensamkommande barn för vilket arbete du utfört.

   Här redogör du som god man för ensamkommande barn för vilket arbete du utfört.

  • Ensamkommande barn - samtycke till god man

   Här samtycker barnet till dig som god man innan beslut om förordnande.

   Här samtycker barnet till dig som god man innan beslut om förordnande.

  • Ensamkommande barn - åtagande, god man eller förvaltare

   Här lämnar du ditt åtagande att bli god man, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, för nedanstående omyndig.

   Här lämnar du ditt åtagande att bli god man, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, för nedanstående omyndig.

  • Ersättning vid personlig assistens sjukfrånvaro - fullmakt

   Här kan du ge fullmakt till person att vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro hos kommunen ansöka om ersättning. 

   Här kan du ge fullmakt till person att vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro hos kommunen ansöka om ersättning. 

  • Fastställa avgift - inkomstförfrågan

   Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att förvaltningen för stöd, vård och omsorg kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

   Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att förvaltningen för stöd, vård och omsorg kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

  • Fonden för behövande - ansökan

   Här kan du ansöka om bidrag från Fonden för behövande. 

   Här kan du ansöka om bidrag från Fonden för behövande. 

  • Färdtjänst - ansökan

   Du hittar mer information om färdtjänst och hur du ansöker på Värmlandstrafiks webb.

   Du hittar mer information om färdtjänst och hur du ansöker på Värmlandstrafiks webb.

  • Försörjningsstöd - nyansökan

   Försörjningsstöd - Nyansökan är en tjänst för dig som inte gjort någon ansökan om försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.

   Försörjningsstöd - Nyansökan är en tjänst för dig som inte gjort någon ansökan om försörjningsstöd under de senaste tre månaderna.

  • Förteckning över tillgångar och skulder - god man, förvaltare eller förmyndare

   Här redovisar du som är god man, förvaltare eller förmyndare vilka tillgångar huvudmannen eller barnet har.

   Här redovisar du som är god man, förvaltare eller förmyndare vilka tillgångar huvudmannen eller barnet har.

  • God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten

   Här ansöker du om god man eller förvaltare för dig själv eller en nära anhörig. Ansökan skickas till tingsrätten.

   Här ansöker du om god man eller förvaltare för dig själv eller en nära anhörig. Ansökan skickas till tingsrätten.

  • God man eller förvaltare - intresseanmälan

   Här lämnar du en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

   Här lämnar du en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

  • God man eller förvaltare - kontakta mig!

   Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara god man? Då har du hittat rätt!

   Fyll i detta kontaktformulär så kontaktar en handläggare dig och svarar på dina frågor. 

   Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara god man? Då har du hittat rätt!

   Fyll i detta kontaktformulär så kontaktar en handläggare dig och svarar på dina frågor. 

  • Insatser enligt LSS - begäran

   Här begär du insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

   Här begär du insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Insatser i hemmet enligt SoL - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om trygghetslarm och/eller insatser från hemtjänst.

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om trygghetslarm och/eller insatser från hemtjänst.

  • Kontakta lönecentrum - Uppdragstagare

   Här kan uppdragstagare inom Kristinehamns kommun komma i kontakt med lönecentrum.

   Här kan uppdragstagare inom Kristinehamns kommun komma i kontakt med lönecentrum.

  • Körjournal för god man eller förvaltare

   Här lämnar du som god man eller förvaltare uppgifter om resor med egen bil i samband med inlämnande av redogörelse för utfört arbete.

   Här lämnar du som god man eller förvaltare uppgifter om resor med egen bil i samband med inlämnande av redogörelse för utfört arbete.

  • Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

   Du som misstänker att ett barn far illa eller kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här.

   Du som misstänker att ett barn far illa eller kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här.

  • Orosanmälan för vuxen

   Du som tror att en vuxen kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

   Du som tror att en vuxen kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

  • Orosanmälan för äldre

   Du som tror att en äldre person kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

   Du som tror att en äldre person kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

   Här kan du som har ett rörelsehinder ansöka om ett parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. 

   Här kan du som har ett rörelsehinder ansöka om ett parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. 

  • Passagens pensionärsservice - beställning av tjänster

   Här gör du beställningar av tjänster från Passagens pensionärsservice.

   Här gör du beställningar av tjänster från Passagens pensionärsservice.

  • Redogörelse för utfört arbete, god man eller förvaltare

   Här redogör du som är god man eller förvaltare för det arbete du utfört i uppdraget under föregående år eller perioden till dess att uppdraget upphörde.

   Här redogör du som är god man eller förvaltare för det arbete du utfört i uppdraget under föregående år eller perioden till dess att uppdraget upphörde.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Seniorlägenhet på Uranus - Intresseanmälan

   Här lämnar du en ny intresseanmälan, eller förnyar din redan befintliga intresseanmälan, för seniorlägenhet på Uranus.

   Här lämnar du en ny intresseanmälan, eller förnyar din redan befintliga intresseanmälan, för seniorlägenhet på Uranus.

  • Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

   Med anledning av situationen i Ukraina är det många som vill hjälpa till. På denna sida kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till på olika sätt. 

   Med anledning av situationen i Ukraina är det många som vill hjälpa till. På denna sida kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till på olika sätt. 

  • Sjuklöneersättning enligt LSS - avtal

   Här hittar du avtal om sjuklöneersättning.

   Här hittar du avtal om sjuklöneersättning.

  • Sommarkollo - intresseanmälan

   Intresseanmälan till sommarkollo 2023. Sommarkollot vänder sig till barn och unga med funktionsvariation i åldrarna 8-17 år. 

   Intresseanmälan till sommarkollo 2023. Sommarkollot vänder sig till barn och unga med funktionsvariation i åldrarna 8-17 år. 

  • Särskilt boende enligt SoL - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om särskilt boende enligt SoL.

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om särskilt boende enligt SoL.

  • Tidsrapportering - avlösare, ledsagare LSS

   Du som har ett uppdrag som ledsagare eller avlösare  inom LSS kan med hjälp av denna tjänst tidsrapportera dina utförda uppdrag. 

   Du som har ett uppdrag som ledsagare eller avlösare  inom LSS kan med hjälp av denna tjänst tidsrapportera dina utförda uppdrag. 

  • Tillfälligt utökade insatser enligt LSS - begäran

   Här kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

   Här kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Ungdom - kontaktförfrågan

   Är du ungdom mellan 16-25 år och behöver vägledning och stöd i livet?

   Är du ungdom mellan 16-25 år och behöver vägledning och stöd i livet?

  • Utbetalning av ekonomiskt stöd - ansökan

   Här är det möjligt att ansöka om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

   Här är det möjligt att ansöka om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

  • Uttag från spärrat konto - ansökan

   Här ansöker du som är god man, förvaltare eller förmyndare om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från din huvudmans eller barns konto som är försett med så kallad överförmyndarspärr.

   Här ansöker du som är god man, förvaltare eller förmyndare om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från din huvudmans eller barns konto som är försett med så kallad överförmyndarspärr.

  • Vikarier funktionsstöd - introduktionsutbildning

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

  • Vikarier äldreomsorg - introduktionsutbildning

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

  • Års- och sluträkning, god man eller förvaltare

   Här redovisar du som är god man eller förvaltare din huvudmans ekonomi för föregående år, eller perioden fram till dess att uppdraget upphörde.

   Här redovisar du som är god man eller förvaltare din huvudmans ekonomi för föregående år, eller perioden fram till dess att uppdraget upphörde.

  Trafik och miljö (12)