Tillfälligt utökade insatser enligt LSS - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning

Med den här tjänsten kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.  Insatserna som begärs avser en begränsad tidsperiod. 

I tjänsten kan du begära tillfälligt utökade insatser för:

  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

En förutsättning för att kunna begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS är att du sedan tidigare är beviljad insatser enligt LSS. Om du inte redan är beviljad insatser enligt LSS kan du begära detta här: Insatser enligt LSS - begäran.

Om den som begäran avser har två vårdnadshavare ska begäran signeras av båda vårdnadshavarna.  Begäran är komplett när båda har signerat.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa