Förlängt tömningsintervall för slam - ansökan

Den enskilda avloppsanläggningen måste vara godkänd och ha tillräcklig dimension för att god funktion ska kunna uppnås vid förlängt hämtningsintervall (regleras i § 58 Renhållningsföreskrifterna för Kristinehamns kommun). Förlängt intervall beviljas högst till vartannat år. Om de förhållanden som redovisas i ansökan ändras väsentligt, gäller inte beslutet. Beslutet är personligt och gäller inte för ny nyttjanderättshavare. För avloppsanläggningar ska det finnas beslut om tillstånd för anläggandet från miljö- och byggnadsnämnden.

Sökande får ett beslut hemskickat som svar på anmälan.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se