Förskoleklass - Mitt skolval

Val av skola till förskoleklass inför 2024/2025
Du som har barn som ska börja i förskoleklass kan önska var du vill att dina barn ska gå i skolan. Val av skola görs via tjänsten Mitt Skolval.
Tjänsten är öppen mellan den 240219 t.om 240303.

Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Du behöver inte önska plats vid de skolor som ligger närmast hemmet, du får önska vilken skola du vill i hela kommunen.
Du loggar in i tjänsten med BankID.


Båda vårdnadshavarna måste godkänna valet
Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna valet för att det ska vara giltigt. Den ena loggar in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen. Om vårdnadshavarna inte är överens kommer Kristinehamns kommun att besluta om vilken skola barnet får plats på.

Mer info:
För mer info se: https://www.kristinehamn.se/borjaforskoleklass

Frågor om e-tjänsten

Anna Hedlund
anna.hedlund@kristinehamn.se
0550-88263

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID