Dricksvattenanläggning - anmälan

Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

Anmälan av dricksvattenanläggning sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2017:2) där även de allmänna kraven på och hygien och kvalitet för anläggningar som tillhandahåller dricksvatten redogörs för. Föreskrifterna gäller beredning av och kvaliteten på dricksvatten, det spelar ingen roll om det är en yrkesmässig verksamhet eller inte. 

Avgift tas ut enligt Kristinehamns kommuns taxa motsvarande en timmes kontrolltid.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se