Kristinehamns konstmuseums stipendium

Den här tjänsten kräver inloggning

Stipendiet är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum och vänder sig till den som nyligen avslutat sina konststudier eller på annat sätt påbörjat sin konstnärsbana. Sökanden ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt, eller född och uppvuxen i Värmland.

 

Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor samt en utställning på Kristinehamns konstmuseum. De utställda verken skall vara till salu (se vidare under Utställning.)

 

Sista ansökningsdag för Stipendiat 2024 är 26 november 2023.

 

Ansökan
Ansökan skall vara Konstmuseet tillhanda senast den 26 november 2023. Den ska innehålla ett personligt brev och intyg från avslutad eller pågående konstutbildning, samt en dokumentation av den konstnärliga verksamheten. Dokumentationen ska utgöras av bilder och text.

 

Jury
Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum.

 

Tillkännagivande
Senast i december ges besked till stipendiaten och även till övriga sökanden om juryns beslut. Kristinehamns Konstmuseum tillkännager stipendiatens namn i ett pressmeddelande. 

 

Utställning
Stipendiatens verk visas på Kristinehamns Konstmuseum i samband med museets första ordinarie utställning påföljande år. Vid utställningens vernissage delas stipendiet ut och en presentation av stipendiaten och dennes arbete sker. Pressvisning för denna utställning sker i samband med vernissagen.

Frakt och försäkring av konsten till och från Kristinehamns konstmuseum bekostas av museet som under utställningsperioden har fullständig utställningsförsäkring.

Stipendiatens utställda verk ska vara till salu och 30 procent av försäljningsvärdet tillfaller Konstmuseet för administrativa kostnader i samband med utställningen. Övrigt material som portfolio skickas tillbaka till den sökande kort efter att en stipendiat valts ut. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Hanna Jonasson
infokonstmuseum@kristinehamn.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa