Tyck till om föreningslivet i Kristinehamn

Kristinehamns kommun ingår i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) nätverk för medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor.
 

Just nu utför vi, med stöd från SKR, en medborgardialog med fokus på kommunens och föreningslivets relation och vill gärna ta del av dina berättelser och åsikter!
 

Medborgardialogen är öppen för alla - är du med i en förening, står i startgroparna att starta upp eller har ett intresse kring frågor som rör föreningar utan att vara medlem själv? Fyll då i formuläret i denna e-tjänst.
 

Formuläret består av öppna frågor så tänk fritt! Det kan till exempel handla om:

  • Ekonomiska bidrag.
  • Vilka föreningar får ta del av bidrag?
  • Vilka krav ställer kommunen på föreningar för att de ska kunna söka och få bidrag?
  • Föreningar som har egna anläggningar och vill ha hjälp av kommunen med underhåll.
  • Föreningar som inte får bidrag eller stöd av kommunen.
  • Föreningar som inte vill ha bidrag eller stöd av kommunen.
  • Vilka föreningar får låna eller hyra lokaler?

 

Insamlingen av era berättelser och synpunkter pågår från 21 september till den 18 oktober. Detta kommer sedan sammanställas i en rapport som presenteras på kristinehamn.se. Kommer du på något mer du vill dela med dig av eller tycker att vi missat något i rapporten, får du gärna skicka in det även efter den 18 oktober.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Susanna Göransdotter
susanna.goransdotter@kristinehamn.se
0550-880 45

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa