Försörjningsstöd - nyansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Den här tjänsten är endast för dig som söker för första gången eller inte sökt försörjningsstöd senaste tre månaderna!

Observera att om du redan har en handläggare och du vill boka tid hos denna så är det inte möjligt att göra det via denna e-tjänst. Ring din handläggare på telefontid måndag, onsdag, fredag kl 08:30-09:30.

 

Om du har ansökt om försörjningsstöd under de tre senaste månaderna och vill ansöka om fortsatt försörjningsstöd gör du det med tjänsten Fortsatt försörjningsstöd - ansökan. Är du osäker kan du vända dig till en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd med telefontiderna, mån-fre kl 08:30-09:30 på 0550-88000. Du kan även läsa mer om försörjningsstöd på vår webb.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.


För att kunna få försörjningsstöd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.

 

När din ansökan mottagits kommer en socialsekreterare kontakta dig för att boka in ett möte.  Vi handlägger ansökningar i turordning och arbetar så skyndsamt vi kan.

 

Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

 

Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du ringer till en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd  under telefontid för att prata med en handläggare på ekonomiskt bistånd.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa