Ersättning till förtroendevald - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som förtroendevald i Kristinehamns kommun kan med hjälp av denna tjänst begära ersättning för:

  • Förlorad arbetsinkomst
  • Kilometerersättning
  • Restidsersättning med egen bil
  • Utlägg för parkeringsutgifter
  • Barntillsynskostnader enligt § 16
  • Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk enligt § 17
  • Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader enligt § 18

 

Du kan se arvodesbestämmelser för Kristinehamns kommun här.

 

OBS! Du ansöker ej om reseräkning eller traktamente via denna tjänst. Det gör du här

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa