Allmän handling - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du beställa allmänna handlingar från kommunarkivet. Ange vilken typ av handling du söker och uppgifter om handlingen, t.ex. diarienummer eller fastighetsbeteckning, gärna så utförligt som möjligt.

 

Observera att du beställer skolbetyg här


Avgift

Kristinehamns kommun tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar. Sida 1-9 är gratis, den 10:e sidan kostar 50 kronor och sedan kostar varje tillkommande sida 2 kronor. Avgiften gäller både för pappershandlingar och digitala handlingar. Här kan du läsa mer om våra avgifter.

 

Betalning

Betalning sker via swish till 123 624 07 09 (betalningen ska märkas ”Allmänna handlingar”). Det går även att betala via faktura, vi tar då inte ut någon kostnad för fakturering eller för porto.

 

Rätt att vara anonym

Den som begär ut handlingar har rätt att vara anonym, isåfall sker betalningen kontant.

 

Rutin utlämnande av allmän handling

Det finns en beslutad rutin för utlämnande av allmän handling, rutinen innehåller bland annat förslag till standardsvar. Kanslienheten kommer att revidera rutinen under januari-februari 2024 och nämndsekreterargruppen kommer utgöra referensgrupp. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa