Allmän handling - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du beställa allmänna handlingar från kommunarkivet. Ange vilken typ av handling du söker och uppgifter om handlingen, t.ex. diarienummer eller fastighetsbeteckning, gärna så utförligt som möjligt.

 

Observera att du beställer skolbetyg här

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kommunstyrelsens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa