Fortsatt försörjningsstöd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Genom den här tjänsten kan du göra en ansökan om fortsatt försörjningsstöd. 

För att kunna få försörjningsstöd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.

Är det första gången du ansöker om försörjningsstöd? Läs mer om hur du gör på vår webb.

Vi handlägger ansökningar i turordning och arbetar så skyndsamt vi kan.

Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för arbete, kompetens och välfärd via kommunens växel 0550-880 00.

Om du har skyddade personuppgifter rekommenderar vi att du ansöker via pappersblankett.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa