Verksamhetsbidrag för kulturföreningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver publika kulturaktiviteter fastställda i en verksamhetsplan för ett år. Exempel kan vara hembygds- och kulturföreningar eller föreningar med verksamhet som kan jämställas med dessa.


Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Ansökan senast 1 december 2022.

 

Till ansökan bifogas dokument från senaste årsmötet, samt en skrivelse med motivering till varför föreningen behöver det sökta bidraget. Föreningar som sökt bidraget kallas till ett möte med kulturförvaltningen och kulturnämndens arbetsutskott under våren 2023.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Linn Lundtoft
linn.lundtoft@kristinehamn.se
0550-880 76

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa