Verksamhetsbidrag för kulturföreningar - ansökan

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver publika/offentliga kulturaktiviteter fastställda i en verksamhetsplan för ett år. Exempel kan vara hembygds- och kulturföreningar eller föreningar med verksamhet som kan jämställas med dessa.
Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Ansökan senast 1 december.

Till ansökan bifogas dokument från senaste årsmötet, samt en skrivelse med motivering till varför föreningen behöver det sökta bidraget. Föreningar som sökt bidraget kallas till ett möte med kulturförvaltningen och kulturnämndens arbetsutskott i januari 2019.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-880 76

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörighet att underteckna å en förenings vägnar