Verksamhetsbidrag för kulturföreningar - ansökan

Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som bedriver publika kulturaktiviteter fastställda i en verksamhetsplan för ett år. Exempel kan vara hembygds- och kulturföreningar eller föreningar med verksamhet som kan jämställas med dessa.


Stödet baseras primärt på kostnaderna för den verksamhet det gäller, samt på föreningens dokumenterade förmåga att genomföra den. Ansökan senast 1 december 2020.

Till ansökan bifogas dokument från senaste årsmötet, samt en skrivelse med motivering till varför föreningen behöver det sökta bidraget. Föreningar som sökt bidraget kallas till ett möte med kulturförvaltningen och kulturnämndens arbetsutskott i januari 2021.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-880 76