Ersättning vid personlig assistens sjukfrånvaro - fullmakt

Här kan du ge fullmakt till person att vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro hos kommunen ansöka om insats enligt 9 § 2 LSS i form av ersättning för merkostnader som uppstått på grund av sjukfrånvaron. Ombudet ges fullmakt att motta sådan ersättning från kommunen. 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta dataskyddsombud för nämnden för stöd, vård och omsorg via kommunens växel 0550-880 00.