Gymnasieskola, inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här hittar du ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Ansökan skickas in senast 2021-09-10.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa