Förhandsbesked till bygglov

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett muntligt eller tidigt medgivande för en byggnadsåtgärd, vilken som helst. Det stämmer inte. Ett förhandsbesked söker du när du vill pröva om till exempel en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på. När du söker förhandsbesked gör vi en prövning om den tilltänkta åtgärden kan tillåtas på platsen. På så sätt kan du tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den platsen som du tänkt.

Får du ett positivt förhandsbesked så innebär det att du kan vara säker på att sedan få bygglov om du uppfyller de krav i förhandsbeskedet och i övrigt som plan- och bygglagen (PBL) ställer. Du måste dock fortfarande söka bygglov för själva byggnationen. 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Byggavdelningen, servicetelefon och mail
stadsbyggnad@kristinehamn.se
0550-880 60

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se